Saturday, August 14, 2010

MuhaSabah diRi...Tragedi 3 RamaDhan

Tragedi 3 Ramadhan 1431 ... Puting Beliung Bazaar Ramadhan di Jasin


adaKah ini tanDa2 awaL ia seMakin hamPir dGn kite...? maRiLah kiTa muHasabah diRi & senTiasa inGat kePada-nYa...